OVER ONS

NOBI groen is een familiebedrijf, gespecialiseerd in de teelt van snijheesters en zomerbloemen.


NOBI groen is opgericht in 1996 door Frank Nouwens en is samen met zijn vrouw Janine Nouwens en zijn vader Frans Nouwens uitgegroeid tot een duurzaam producerende onderneming met specialisaties in het bijzondere snijheesters sortiment waarbij sierappeltakken, kerstgroen, pioenrozen en aanverwante artikelen een prominente plaats hebben gekregen.

Frank Nouwens heeft voordat hij zijn bedrijf oprichtte veel ervaring opgedaan in de boomkwekerij als boomteeltdeskundige bij WUR (Wageningen Universiteit en Research). Zijn vader Frans Nouwens was jarenlang werkzaam als vakdocent bloementeelt en bloemendetailhandel aan de Rijks Middelbare Tuinbouwschool, later 't Vanck, de huidige MBO-Helicon opleiding in Nijmegen.

Deze knowhow op boomkwekerij en bloemisterij gebied heeft geleid tot een kwalitatief hoogwaardig natuurlijk product dat op een milieuvriendelijke en duurzame manier geproduceerd is.

Het bedrijf is gelegen in het prachtige buitengebied van het maasdorp Balgoij wat valt onder de gemeente Wijchen. Van oudsher vindt er op deze lichte zavelgronden veel fruitteelt en akkerbouw plaats. Het landschap wordt gekenmerkt door een afwisseling van heggen en bosjes met lintbeplanting van eiken en knotbomen zoals wilg en es.

De lichte zavelgrond is uitermate geschikt voor de productie van snijheesters. De grond heeft een goed drainerend vermogen en een voldoende hoog organisch stof gehalte. Hierdoor is de grond goed vochthoudend en heeft een goede mineralen voorziening.

In 1996 is het bedrijf gestart op 1 ha grond met een zeer divers sortiment snijheesters van ongeveer 40 soorten. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een omvang van 6,5 ha. met ongeveer 10 productgroepen. Naast de teelt in de vollegrond buiten vindt ook productie plaats in een eigen warenhuis van 1500 m2. Een aantal soorten wordt zelf vermeerderd en opgekweekt om vervolgens in productie te nemen.

Een voorbeeld hiervan is de vermeerdering en opkweek van eigen selecties sierappels een van de specialiteiten van NOBI groen.

Voor de toekomst wil het bedrijf zich nog meer richten op specialiteiten zoals sierappeltakken en kerstgroen met een minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen en een optimale benutting van biologische gewasbescherming.