Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen staat bovenaan bij NOBI groen.

Duurzame energievoorziening en transport

De gehele energievoorziening voor o.a. koelcellen, beregening, transport en boslijn wordt geleverd door 60 zonnepanelen op een van de bedrijfsgebouwen.

Het interntransport is ook verduurzaamd door de inzet van een 100% elektrische Weideman shofel en een accutransportwagen voor vervoer van de geoogste producten en allerlei andere voorkomende werkzaamheden.

Voorjaar 2017 is een 100% elektrische bedrijfswagen aan geschaft.

Biologische gewasbescherming


Waar mogelijk past NOBI groen biologische gewasbescherming toe. Zo wordt spint in Skimmia door het uitzetten van roofmijten bestreden.

Op het bedrijf zijn een tiental nestkastjes opgehangen voor het bevorderen van de koolmees/pimpelmees populatie. Deze nuttige vogeltjes zorgen voor een biologische bestrijding van de rupsen en plaaginsecten op de kwekerij.

De torenvalk heeft een valkenkast tot zijn beschikking om muizen weg te vangen.

Imkerij


Nobi groen beschikt over een eigen imkerij bestaande uit een achttal  bijenvolken die bijdragen aan een optimale vruchtzetting van de bes- en appeltakken. Ook voor de biodiversiteit in en om het bedrijf en in het buitengebied van Balgoij zijn deze bijen zeer belangrijk.